Acreditacions


EIM. Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona

L’escola és centre acreditat per l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona. Tots els alumnes de l’escola que superen els exàmens dels cursos extensius reben el Diploma de la UB de Barcelona. El Diploma és vàlid per acreditar el nivell d’idioma en qualsevol universitat de Catalunya. Certificar el nivell B2 és des 2016 requisit indispensable per poder obtenir la titulació universitària en qualsevol carrera.

Visitar web


Instituto Cervantes

ABCHumboldt ha obtingut l’acreditació de l’Instituto Cervantes, la qual cosa significa que compleix les condicions establertes pel Sistema de Acreditación de Centros Instituto Cervantes, l’única acreditació en l’àmbit internacional centrada exclusivament en l’ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera.

Visitar web


The European Language Certificates telc

Primer centre privat d’Espanya homologat per fer els exàmens TELC d’alemany, anglès i francès.

Visitar web


Generalitat de Catalunya

L’escola és centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya.

Visitar web


IALC. International Association of Language Centres

Els cursos d’espanyol de ABCHumboldt estan acreditats per IALC International Association of Language Schools, l’organització més prestigiosa d’escoles independents de qualitat del món.

Visitar web


Fedele

ABCHumboldt és membre de Fedele, Federación Española de Escuelas de Español como Lengua Extranjera (organització espanyola d’escola de qualitat d’espanyol per a estrangers).

Visitar web


 

TOP