Formació Online

La nostra formació d’idiomes en línia és un complement molt eficaç per l’ensenyament presencial. També pot ser un suport per a les persones que no poden seguir les classes presencials amb regularitat, ja que aquest tipus de curs ofereix una gran flexibilitat.
Hi ha diverses opcions d’idioma: alemany, anglès, espanyol i francès.

Modalitats:

E-learning lingüístic – CyberTeachers ®
Programa d’autoformació d’idiomes personalitzat que proposa a l’alumne nombroses funcions per optimitzar-ne la memorització i estimular-ne la motivació.

E-learning lingüístic amb tutoria – CyberTeachers Live ®
En aquesta versió l’alumne estudia amb el seu programa d’autoformació personalitzat i té a la seva disposició tutors en viu que responen a tot tipus de preguntes i professors que animen les classes de conversa. Nomes per anglés, a partir del A2.


Per a inscripcions, posa’t en contacte amb nosaltres.

TOP