Training intercultural

Competència Intercultural: una habilitat clau en un món global

La competència intercultural és actualment un factor clau en la comunicació internacional. S’ha demostrat que els coneixements tècnics i lingüístics són insuficients per a una interrelació eficaç amb representants d’altres cultures. Comprendre les formes de pensar i de comunicar-se diferents a les pròpies, i aprendre a relacionar-se adequadament, ajuda a millorar la competència comunicativa amb interlocutors procedents d’altres entorns culturals i empresarials.


Què és la competència intercultural?

Els processos de globalització no han produït, en la mesura que s’esperava, una atenuació de les diferències culturals. Al contrari, sota una aparent igualtat hi ha diferències culturals més o menys subtils que incideixen de manera directa en la comunicació entre persones de diferents cultures. La competència intercultural suposa saber comprendre i aprofitar de manera creativa i productiva aquestes diferències, no ignorar-les o simplement superar-les.


Transmetem

· Coneixements sobre la teoria intercultural, sobre valors i percepcions.
· Elements de reflexió sobre la pròpia cultura que ens permetran una aproximació a les dimensions culturals de la nostra forma d’actuar.
· Informació específica sobre aspectes de la cultura empresarial.


Practiquem

Situacions crítiques –critical incidents– en simulacions, role plays, estudis de casos, etc.


Objectius del training intercultural

· Millorar la interacció i la capacitat comunicativa intercultural.
· Identificar formes de treballar i de prendre decisions en diferents entorns culturals.
· Augmentar la comprensió de la diversitat cultural a la feina.
· Desenvolupar l’(auto)consciència cultural.
· Desenvolupar estratègies per solucionar conflictes interculturals.
· Reduir els riscos econòmics de les inversions a escala global.


Per a qui?

Tècnics i executius que:
·
Es traslladen durant un temps a l’estranger i volen preparar-se per al seu nou entorn professional i personal (expatriats i impatriats).
· Reben clients internacionals a la seva empresa.
· Treballen en equips internacionals.
· Tenen des del seu país contacte freqüent amb interlocutors internacionals.

Empreses i organitzacions que:
·
Planifiquen joint ventures amb empreses estrangeres.
· Cooperen amb empreses del seu propi consorci a l’estranger.
· Formen equips interculturals.
· Preparen negociacions amb interlocutors internacionals.


 

Metodologia

Els nostres seminaris es basen en diferents mòduls. Els mòduls constitueixen un fil conductor i contenen una combinació equilibrada i flexible de les tres dimensions interdependents de la competència intercultural: la dimensió cognitiva, l’afectiva i la relacionada amb la comunicació i el comportament.

En la comunicació intercultural s’enfronten diferents escales de valor. Els conceptes teòrics ajuden a comprendre i a aproximar-se a una sèrie de temes rellevants de la vida quotidiana.

· Dimensions culturals.
· Veritat absoluta vs. veritat situacional.
· Comunicació directa vs. comunicació indirecta.
· Objectivitat vs. subjectivitat.

En l’anàlisi d’estudis de cas, critical incidents i role-plays interculturals, en els quals se simulen aquestes situacions, es contrasten les diferències culturals. Els estudis de cas es basen en experiències reals de persones, a partir d’investigacions dutes a terme per ABCHumboldt en empreses que operen internacionalment.

· Primers contactes.
· Negociacions i reunions.
· Comunicació en l’àmbit públic.
· Jerarquia i processos de treball.
· La vida quotidiana en la destinació (per a expatriats i impatriats).Resum de la nostra oferta

· Seminaris específics per als següents països o zones culturals:
Seminaris o coaching per països determinats. Xina, Alemanya, EUA, Japó, Canadà, Espanya, Magreb, Argentina i Rússia. Consultar altres cultures.

· Habilitats en entorns globals
Negociacions.
Reunions.
Presentacions.

· Sensibilització intercultural general
Dirigit a qualsevol col·laborador d’una empresa amb contactes interculturals dins i fora de la seva organització.

· Treballar en equips multinacionals
Dirigit als col·laboradors de les oficines nacionals que ja estan treballant amb persones de diferents cultures amb l’objectiu de facilitar la internacionalització de l’empresa.


Els programes de coaching es poden desenvolupar a la nostra aula virtual amb el face-to-face online.

Experiència

Des de l’any 2000 ABCHumboldt organitza seminaris interculturals en diferents formats i en el marc de projectes internacionals.

Els nostres clients són institucions europees, governs i empreses nacionals i internacionals.
· Seminaris a mida per a empreses que actuen a escala global.
· Coaching individual.
· Projectes internacionals.
· Mòdul en projectes de la Formació Ocupacional.
· Combinació amb la formació lingüística.


 

TOP